STAPPENPLAN

Jouw school neemt deel aan PAARS, en nu?
Hieronder staat een uitgewerkt stappenplan om op jouw school actief aan de slag te gaan met de PAARS-campagne en – indien dit aangevraagd is – met het PAARS-pakket. Uiteraard is elke school uniek en kan er van dit plan afgeweken worden.

Lezen over PAARS

Op onze site en in de PAARS-gids: voorstelling PAARS-campagne staat allerlei informatie over wat PAARS is en de impact ervan. Lees deze zeker door.

Online ondersteuning

PAARS-webinar
KLIQ vzw, vorming- en trainingscentrum van çavaria, biedt in samenwerking met PAARS een gratis webinar. Deze is steeds hier te raadplegen.

Inhoud van dit webinar:

 • Hoe de PAARS-campagne succesvol implementeren op school.
 • Hoe doorheen het schooljaar werken aan een veilig en inclusief schoolklimaat, ook voor LGBT+-jongeren.

Info- en hulplijn
Zit je met een vraag over de organisatie van de PAARS-campagne op jouw school? Aarzel niet en contacteer Dries via de info- en hulplijn.

🎯  Plan van aanpak opstellen.

⏰  Februari – maart

  • Ga op zoek naar enthousiastelingen die samen de PAARS-campagne willen trekken, bijvoorbeeld leerlingen(raad), leerkrachten, directie of leerlingenbegeleiders.
  • Volg het PAARS-webinar.
  • Plan een eerste vergadering.
  • Werk een plan van aanpak uit. Spreek af wie verantwoordelijk is voor welke taak.

LEIDRAAD VOOR HET PLAN VAN AANPAK

1) VerPAARSing

Hoe de school paars kleuren?
Hoe leerlingen en het schoolteam motiveren paars te dragen?

Tips: het PAARS-pakket bevat campagnemateriaal zoals paarse vlaggetjes, polsbandjes, raamstiften, stickers, tape… Zie Inspiratie voor PAARS-acties.

2) Acties

Willen jullie een of meerdere PAARS actie(s) organiseren? Indien ja, welke?
Wie organiseert welke actie?
Welk materiaal is er nodig voor elke actie?
Wie zal over deze actie(s) communiceren?
Wanneer wordt er over deze actie(s) gecommuniceerd?

Tip: zie Inspiratie voor PAARS-acties.

3) Workshop

In het secundair onderwijs raden we aan om een workshop te organiseren over gender(identiteit) en seksuele diversiteit, zoals opgenomen in de eindtermen. De PAARS-krant is een ideale tool om hierover een lesuur te vullen. Aan de hand van de didactische suggesties bij enkele artikels helpen we leerkrachten op weg om het LGBTQIA-thema bespreekbaar te maken op basis van correcte informatie. Voor meer informatie: klik hier.
Voor het basisonderwijs (ook BuKO en BuLO), BuSO en OKAN raden we voornamelijk aan om de PAARS-campagne uit te voeren. Voor wie graag ook inhoudelijk te werk gaat: klik hier.

Organiseren jullie een PAARS workshop obv de PAARS-krant? Indien ja, voor welke klassen?
Wie gaat de workshop voor welke klas geven?

Tips: Zie Handleiding PAARS-workshop en Ander educatief materiaal voor didactische instructies. Nood aan kennis bijschaven? Zie Basisinformatie LGBT+.

🎯  Informeer en betrek het schoolteam bij de PAARS-campagne.

⏰  April

  • Informeer alle leden van het schoolteam (leerkrachten, leerlingenbegeleiders…) over de PAARS-campagne, acties en workshops die georganiseerd worden. Maak duidelijk wat hun rol is en hoe ze deze het beste opnemen.
  • Stuur het schoolteam de website van PAARS en delen uit de PAARS-gids door zodat ze geïnformeerd (Basisinfo LGBT+) zijn en toegang hebben tot het educatief materiaal zoals de PAARS-krant (Handleiding PAARS-workshop en Ander educatief materiaal). Elk deel is apart te raadplegen op de website van PAARS.
  • Roep op om paars te dragen en leg ook uit waarom. In de volgende stap is een voorbeeld bericht te vinden.

🎯  Informeer en betrek de leerlingen bij de PAARS-campagne.

⏰  Begin mei

Roep iedereen op om 17 mei paarse kledij te dragen. Leg ook uit waarom en welke acties/workshops georganiseerd zullen worden.

Eventueel kunnen ouders ook op de hoogte worden gebracht.


Een voorbeeld oproep:

Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij. 
Wil jij ook dit krachtig signaal geven? Dat kan!

Op 17 mei nemen we met onze school deel aan de PAARS-campagne (www.paars.today). We roepen op om deze dag paarse kledij of accenten te dragen om te tonen dat iedereen, en zeker ook LGBT+* jongeren, zichzelf mag zijn en erbij hoort. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed die nodig zijn te tonen wie je bent en om op te komen voor jezelf.

We delen die dag *campagnemateriaal dat jullie zullen uitdelen* uit.
We organiseren die dag *uitleg over PAARS-acties en/of workshop*.

Paarse groetjes

*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.

🎯  Een fantastische PAARS-dag beleven.

  17 mei

Geniet samen van de PAARS-dag!

TIP Maak leuke foto’s en filmpjes en deel ze op sociale media met de hashtag #paarstoday. Deze mogen ook gemaild worden naar Dries.

🎯  De volgende editie van de PAARS-campagne verbeteren.

⏰  Eind mei

 • Vraag aan leerlingen(raad), schoolteam en directie wat ze van de PAARS-dag vonden: wat was goed, wat kan er beter, wat moet niet meer gebeuren.
 • Hou een evaluatievergadering met het team dat PAARS heeft georganiseerd.
 • Verzamel alle feedback in een document zodat hier bij de organisatie van de volgende editie mee rekening wordt gehouden.
 • Stuur feedback naar Dries over de PAARS-campagne zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de volgende editie(s). Laat ook weten wat goed werkte zodat dit gedeeld kan worden met andere scholen ter inspiratie.