STAPPENPLAN

Jouw jeugdvereniging neemt deel aan PAARS, en nu?

Hieronder staat een uitgewerkt stappenplan om op jouw jeugdwerk actief aan de slag te gaan met de PAARS-campagne en – indien dit aangevraagd is – met het PAARS-pakket. Uiteraard is elk jeugdwerk uniek en kan er van dit plan afgeweken worden.

Lezen over PAARS
Op de website bij het onderdeel ‘gids voor jeugdwerk’ kan je alle nodige info lezen die specifiek is voor het jeugdwerk. Daarnaast kan je altijd eens de andere delen van de site bekijken.

Info- en hulplijn
Zit je met een vraag over de organisatie van de PAARS-campagne in jouw jeugdvereniging? Aarzel niet en contacteer Dries via de info- en hulplijn.

🎯  Plan van aanpak opstellen
⏰  Maart

  • Ga op zoek naar een enthousiasteling die de PAARS-campagne willen trekken.
  • Bekijk de bundels voor jeugdverenigingen.
  • Plan een eerste vergadering.
  • Werk een plan van aanpak uit. Spreek af wie verantwoordelijk is voor welke taak.

🎯  Informeer de leidinggroep over de PAARS campagne
⏰  April

  • Informeer alle leiding over de PAARS-campagne, acties en spelletjes die georganiseerd worden. Maak duidelijk wat hun rol is en hoe ze deze het beste opnemen.
  • Stuur het team de website van PAARS en zorg dat ze zeker de info– en spelletjesbundel eens bekeken hebben.
  • Roep op om paars te dragen en leg ook uit waarom.

🎯  Informeer en betrek de jongeren bij de PAARS campagne
⏰  De week voor de gekozen PAARS dag

Laat weten aan de jongeren dat er volgende week een speciale dag zal zijn. Hou het nog een beetje geheimzinnig wat er precies zal gebeuren, maar zorg dat ze zeker weten dat ze zoveel mogelijk paars moeten dragen.

🎯 Een fantastische PAARS dag beleven
⏰  De maand mei

TIP Maak leuke foto’s en filmpjes en deel ze op sociale media met de hashtag #paarstoday. Deze mogen ook gemaild worden naar Dries.

Heb vooral veel plezier!

🎯  De volgende editie van de PAARS-campagne verbeteren.
⏰  Eind mei

  • Vraag aan jongeren en leiding wat ze van de PAARS-dag vonden: wat was goed, wat kan er beter, wat moet niet meer gebeuren.
  • Hou een evaluatievergadering met het team dat PAARS heeft georganiseerd.
  • Verzamel alle feedback in een document zodat hier bij de organisatie van de volgende editie mee rekening wordt gehouden.
  • Stuur feedback naar Dries over de PAARS-campagne zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de volgende editie(s). Laat ook weten wat goed werkte zodat dit gedeeld kan worden met andere jeugdverenigingen ter inspiratie.