SAFE SPACE VOORZIEN IN JE JEUGDVERENIGINGEN

Wat is een safe place?

Een safe space (letterlijk veilige ruimte) in de jeugdwerking is een plaats waar men binnen de jeugdbeweging terecht kan zonder zich zorgen te moeten maken over vooroordelen, racisme, seksisme, homofobie, ruzie, kritiek, geweld, … Het zorgt voor een veilig gevoel ook al voelen ze zich ‘anders’.

Waarom is dit belangrijk?

De jeugdbeweging is voor een groot deel jongeren een positieve invloed op hun leven en iets waar ze jaren herinneringen aan hebben. Dit zouden we natuurlijk willen delen met alle jongeren. Het hebben van een safe space zorgt ervoor dat de drempel voor jongeren die zich anders voelen of bang zijn voor eventuele negatieve reacties kleiner wordt. Ze zien direct dat de leiding van de jeugdbeweging bewust bezig is met de moeilijke onderwerpen waar veel jongeren mee te maken hebben en dat ze bewuste acties zullen ondernemen moest er iets fout lopen.

Een safe space heeft ook een enorm positieve invloed op jongeren die dit niet direct nodig (denken te) hebben. Op deze manier zien ze dat deze moeilijke onderwerpen ook dicht bij hen aanwezig zijn en zien ze dat er altijd een opvangnet voor hen is voor als ze er later nood aan zouden hebben. Met een safe space kan je ervoor zorgen dat alle jongeren positieve herinneringen zullen hebben aan hun tijd bij de jeugdbeweging.

Hoe pas ik het toe in mijn jeugdvereniging?

Een safe space kan een kamer of een zetel of zelfs een persoon zijn. Niet iedereen heeft op hun werking plaats om een volledige kamer vrij te maken voor een safe space, daarom dat dit ook gewoon een hoekje kan zijn in een kamer waar een zetel staat en moest er echt geen fysieke plaats mogelijk zijn is het verantwoordelijk stellen van een leiding die zich hierover ontfermt een gemakkelijke oplossing. 

Als men een fysieke plaats kan vrijmaken, is het belangrijkste dat dit duidelijk de safe space is. Dit kan met posters of iets uniek dat de jongeren zelf maken. Je kan deze plaats ook gezellig maken met dekentjes en spelletjes zodat het er veilig zal uitzien. Als men kiest om een persoon aan te duiden is het belangrijk dat alle jongeren op de hoogte zijn wat deze persoon doet en waar deze persoon mee kan helpen. Je kan er natuurlijk altijd voor kiezen om beide te doen!

Tips & tricks

  • Je kan op de safe space info folders leggen over allerlei problemen en vragen dat jongeren zouden hebben (bv: seks, geaardheid, seksisme, mentale problemen,..) dit zorgt ervoor dat jongeren die nog niet durven praten ook de juiste info kunnen vinden. 
  • Laat jongeren zelf de safe space inrichten/versieren en de regels errond beslissen. 
  • Zorg dat het altijd een keuze en geen verplichting is om naar de safe space te gaan. 
  • Laat jongeren ook weten dat wat gezegd/gevraagd wordt in de safe space daar blijft en dus niet aan de ouders wordt verteld (tenzij ze een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of anderen).
  • Elke jeugdkoepel zou een API moeten hebben, zij kunnen je mee begeleiden in het opzetten van de safe space. Neem contact met hen op om hulp te krijgen.