Over Paars

PAARS is de grootste en meest zichtbare LGBTQ+-schoolcampagne van de wereld en ontstond in 2010 in de VS onder de naam Spirit Day (zie ‘historiek’). Deze campagne zorgt ook in middelbare scholen van Vlaanderen voor meer verdraagzaamheid en respect voor LGBTQ+ jongeren.

Doel

* Het bespreekbaar maken van het LGBTQ+-thema in de klas.

* Een positief signaal geven aan jongeren die nog in de kast zitten.

* Stereotypen nuanceren.

* Correcte informatie geven over genderdiversiteit.

* Zichtbare ondersteuning bieden aan LGBTQ+-jongeren, in een verenigde houding tegen pesten.

* Verdraagzaamheid en solidariteit tonen voor jongeren met een andere geaardheid.

Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, roepen we alle scholieren uit het secundair onderwijs op, om paars of paarse accenten te dragen en een klasoverschrijdende activiteit te organiseren.

Met PAARS richten we ons op VERBONDENHEID, met de nadruk op het creëren van een positieve sfeer in heel de school en in elke klas.

De volgende campagneweek Paars loopt van 13 tot 17 mei 2019.

Waarom

* Eén op de vier holebi’s heeft al minstens één poging tot zelfdoding ondernomen (UGent, 2017).

* Meer dan vier op tien holebi-jongeren voelen zich onveilig op de middelbare school omwille van hun geaardheid (çavaria, 2018).

* 80% van de transgenders heeft al zelfdoding overwogen; 38,7% heeft al minstens één poging tot zelfdoding ondernomen (VLESP, 2016).

* Er is een rechtstreeks verband aangetoond tussen pestgedrag en het dramatisch hoge zelfmoordcijfer bij holebi’s en transgenders.

* 45% van de opgroeiende holebi-jongeren heeft zelfmoordgedachten (Vincke, 2000).

* Eén op de acht homojongens onderneemt ook daadwerkelijk een zelfmoordpoging, bij transgenders ligt dit cijfer zelfs hoger (Vincke, 2000).

* 56,6% van de lesbische en bi-meisjes (16-23 jaar) overwoog ooit ernstig een poging tot zelfdoding (Welebi-onderzoek 2009).

* Eén op tien jongeren vindt homofoob geweld aanvaardbaar (VUB, 2018).

Vzw JOEN (Jongeren Onder Eén Noemer) heeft, samen met alle belangrijke organisaties op het gebied van LGBT+ belangen, de handen in elkaar geslagen om de campagne Paars in mei 2019 naar zoveel mogelijk middelbare scholen in de provincie Antwerpen te brengen.

Historiek

Paars is de grootste en meest zichtbare anti-pestcampagne van de wereld. In 2010 ontstond in de Verenigde Staten een nieuw initiatief, Spirit Day, naar aanleiding van een reeks zelfmoorden van holebi-jongeren na pestgedrag. De 15-jarige Brittany McMillan riep via de sociale media andere scholieren op om paars te dragen, als teken van solidariteit met de LGBTQ+ community.

De paarse strook in de regenboogvlag symboliseert kracht en moed (‘Spirit’). Moed en kracht zijn nodig om te zeggen dat iedereen zichzelf mag zijn en zich daarbij veilig mag voelen. Van bij het begin kreeg deze solidariteitsactie veel bijval en telt ze ondertussen miljoenen deelnemers. Na het overweldigende succes in de VS volgden andere landen met een gelijkaardige campagne.

In Nederland wordt die ‘Paarse Vrijdag’ genoemd en hieraan nemen elk jaar meer dan 900 scholen deel. In 2013 werd de campagne ‘Paars’ in Vlaanderen geïntroduceerd door vzw JOEN (Jongeren Onder Eén Noemer).

Elk jaar probeert JOEN scholen warm te maken om mee te doen aan de campagne en jaarlijks melden zich nieuwe scholen aan.