Jouw school neemt deel aan PAARS, en nu? Hieronder staat een uitgewerkt stappenplan om op jouw school actief aan de slag te gaan met de PAARS-campagne en – indien dit aangevraagd is – met het PAARS-pakket. Uiteraard is elke school uniek en kan er van dit plan afgeweken worden.

STAP 1 - Ontdek het materiaal van PAARS

 • Lezen over PAARS: kom in deel 1 – voorstelling PAARS-campagne te weten waar PAARS vandaan komt, wat het doel is en hoe dit past binnen de eindtermen.
 • Plan en deel het PAARS-webinar in je team: samen met de mensen van de onderwijswerking van çavaria organiseren we een online webinar, waar diepgaander uitgelegd wordt hoe je PAARS succesvol kan implementeren op school én hoe je doorheen het schooljaar kan werken aan een veilig en inclusief schoolklimaat, ook voor LGBT+-jongeren. De volgende webinar is op woensdag 26 april 2023 om 14u.
 • Stel je open vragen aan Dries: als er toch nog iets onduidelijk is, mail gerust naar Dries van PAARS via het contactformulier, e-mail of telefoon.

STAP 2 - Plan van aanpak

🎯 Plan van aanpak opstellen                ⏰ Februari – maart

 • Ga op zoek naar enthousiastelingen die samen de PAARS-campagne willen trekken, bijvoorbeeld leerlingen(raad), leerkrachten, directie of leerlingenbegeleiders.
 • Plan een eerste vergadering waarin je samen afspreekt wie welk onderdeel vastneemt. Hieronder de onderdelen die je best bespreekt.

Paarse decoratie

Hoe de school paars kleuren?
Hoe leerlingen en het schoolteam motiveren paars te dragen?

Tip: het PAARS-pakket bevat campagnemateriaal zoals paarse vlaggetjes, polsbandjes, raamstiften, stickers, tape die je op weg helpen.

Acties die een positieve sociale norm stimuleren

Wat kun je doen zodat de leerlingen en leerkrachten op een positieve en actieve manier met het thema aan de slag gaan? 
Zijn er misschien groepjes leerlingen die zelf iets willen organiseren?

Tip: zie Deel 3 – Inspiratie voor PAARS-acties op school

Lessen en workshops

Wie zal PAARS en het LGBT+ thema in hun lessen betrekken?

Tip: zie Deel 4 – Handleiding PAARS-lessen, Deel 5 – Basisinformatie LGBT+ en Deel 6 – Meer educatief materiaal.

STAP 3 - Communicatie naar schoolteam

🎯  Informeer en betrek het schoolteam bij de campagne               ⏰  April

 • Informeer alle leden van het schoolteam (leerkrachten, leerlingenbegeleiders…) over de PAARS-campagne, acties en workshops die georganiseerd worden. Maak duidelijk wat hun rol is en hoe ze deze het beste opnemen.
 • Stuur het schoolteam de website van PAARS en delen uit de PAARS-gids door zodat ze geïnformeerd (Basisinfo LGBT+) zijn en toegang hebben tot het educatief materiaal zoals de PAARS-krant (Handleiding PAARS-workshop en Meer educatief materiaal). Elk deel is apart te raadplegen op de website van PAARS.
 • Roep op om paars te dragen en leg ook uit waarom. In de volgende stap is een voorbeeld bericht te vinden.

STAP 4 - Communicatie naar leerlingen

🎯  Informeer en betrek de leerlingen bij de campagne               ⏰  Begin mei

Roep iedereen op om 17 mei paarse kledij te dragen. Leg ook uit waarom en welke acties/workshops georganiseerd zullen worden.

Eventueel kunnen ouders ook op de hoogte worden gebracht.


Een voorbeeld oproep:

Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij. 
Wil jij ook dit krachtig signaal geven? Dat kan!

Op 17 mei nemen we met onze school deel aan de PAARS-campagne (www.paars.today). We roepen op om deze dag paarse kledij of accenten te dragen om te tonen dat iedereen, en zeker ook LGBT+* jongeren, zichzelf mag zijn en erbij hoort. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed die nodig zijn te tonen wie je bent en om op te komen voor jezelf.

We delen die dag *campagnemateriaal dat jullie zullen uitdelen* uit.
We organiseren die dag *uitleg over PAARS-acties en/of workshop*.

Paarse groetjes

*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.

STAP 5 - PAARS-dag

🎯  Een fantastische PAARS-dag beleven.                 17 mei

Geniet samen van de PAARS-dag!

TIP Maak leuke foto’s en filmpjes en deel ze op sociale media met de hashtag #paarstoday. Deze mogen ook gemaild worden naar Dries.

STAP 6 - Feedback

🎯  De volgende editie van de campagne verbeteren.               ⏰  Eind mei

 • Vraag aan leerlingen(raad), schoolteam en directie wat ze van de PAARS-dag vonden: wat was goed, wat kan er beter, wat moet niet meer gebeuren.
 • Hou een evaluatievergadering met het team dat PAARS heeft georganiseerd.
 • Verzamel alle feedback in een document zodat hier bij de organisatie van de volgende editie mee rekening wordt gehouden.
 • Stuur feedback naar Dries over de PAARS-campagne zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de volgende editie(s). Laat ook weten wat goed werkte zodat dit gedeeld kan worden met andere scholen ter inspiratie.