Basisregels rond LGBT+ lessen

Met de PAARS-acties stimuleerde je een positieve sociale norm rond LGBT+ personen. Dit is de eerste pijler van PAARS en een belangrijk startpunt om te starten aan een les rond het LGBT+ thema die veiliger en vlotter kan verlopen. Felten et al. (2015) toonden aan dat de heersende sociale norm nu eenmaal de meest bepalende factor is om een les rond LGBT+ vlot te laten verlopen.

Probeer in je les daarom dialoogmomenten te vermijden. We zien dat zulke momenten enkel de bestaande norm zullen bestendigen. Een positieve attitude in de groep zal positiever worden en de negatieve attitudes in de groep zullen zich ook sterker negatief ontwikkelen. Ook is het niet aangeraden stereotypes aan te halen om ze daarna te proberen ontkrachten.

Zo’n les focust het best op getuigenissen en verhalen van LGBT+ personen, zodat de jongeren empathie kunnen ontwikkelen voor LGBT+ ervaringen en identiteiten. Leren hoe LGBT+ personen moeten omgaan met dagelijkse moeilijkheden, helpt het best om te begrijpen waarom we dit thema aanhalen (Felten et al., 2015). Daarom focust ons materiaal ook op het aanbieden van deze verhalen, ondersteund met methodieken die de jongeren stimuleren de verhalen te verkennen.

Op de tweede plaats kan kennis natuurlijk nuttig zijn om te kunnen spreken over de zaken. Toch zien we, opnieuw volgens Felten et al. (2015), dat dit in vergelijking met getuigenissen en verhalen geen bewezen bijdrage levert in het veranderen van attitudes richting LGBT+ personen. Natuurlijk is deze kennis, via methodieken zoals de genderkoek, soms onontbeerlijk om de zaken te kunnen benoemen en te bespreken. We raden dus aan om als leerkracht de basiskennis te brengen en niet bang te zijn ‘dat je iets niet weet’ of ‘onzeker bent’.

Standaardmateriaal van PAARS

Met PAARS stellen we elk jaar een ‘standaard’ op om leerkrachten te helpen aan de slag te gaan en tijd te besparen om de juiste methodieken en materiaal te vinden. Hieronder vind je dit materiaal digitaal per onderwijsvorm. Als je met de school een fysiek PAARS-pakket hebt besteld, zul je tegen eind april deze materialen fysiek ontvangen om in de klas te gebruiken.

Lager onderwijs

PAARS gebruikt het ‘Astra en ik’ lespakket, ontwikkeld door het COC Nederland. Een interactief filmpje in combinatie met werkboekjes raken thema’s zoals verliefdheid, je eigen voorkeuren aanvoelen en kunnen uiten worden aangeraakt. Dit pakket is het meest geschikt voor de eerste graad lager onderwijs. Er wordt bewust niet gesproken in groepen zoals LGBT+ of stereotypen.

Voor de tweede en derde graad stellen we het boek George voor, dat ook in het PAARS-pakket zit. Dit kan gebruikt worden als voorleesboek of als leesopdracht.

Secundair onderwijs

De PAARS-krant zit vol met getuigenissen en kennis artikels die begeleid worden door enkele methodieken en een Kahoot! die je als leerkracht kunt gebruiken in een les van 1 of 2 uur.

BuSO

De invulboekjes van Lily en Sam, bevatten heel wat doe-opdrachten en informatie, gebundeld in het verhaal van Lily en Sam. Het is een laagdrempelige manier om in contact te komen met de beleving van een LGBT+ personage en kennis rond het onderwerp op te doen.

Ander educatief materiaal

Deze kant-en-klare lessen zijn de basis voor PAARS. We weten dat dit niet voor iedereen perfect zal passen, een specifieke aanpak is soms nodig. Om jullie hiermee te helpen, geven we nog even links mee naar ander educatief materiaal dat van pas kan komen.