Hallo allemaal!

Fijn dat jullie jeugdvereniging meedoet met de PAARS-campagne!

In de maand mei 2022 hebben we aandacht voor verdraagzaamheid en respect voor LGBT+ jongeren. Tegelijkertijd vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent en ongeacht op wie je verliefd wordt! We kiezen voor mei, omdat in deze maand, op 17 mei, de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie plaatsvindt.

1. Historiek

Brittany MC Millan, een Canadese student, riep in 2010 op om paars te dragen als teken van solidariteit met LGBT+ jongeren. Ze deed dit naar aanleiding van een reeks zelfdodingen van LGBT+ jongeren door pestgedrag op school. Deze oproep werd massaal gedeeld en gevolgd in Noord-Amerika. Hierdoor doen elk jaar miljoenen mensen (scholieren, nieuwsankers, popsterren, politici etc.) mee aan ‘Spirit Day’. Na het overweldigende succes in de Verenigde Staten en Canada volgden andere landen met een gelijkaardige campagne, zoals Nederland  met Paarse Vrijdag en sinds 2012 België met PAARS.

Sinds september 2021 werd de PAARS-campagne overgenomen door Wel Jong. Ze werken samen met çavaria (Vlaamse belangenverdediger van LGBT+ personen en koepel van LGBT+-organisaties) en AP Hogeschool Antwerpen (voornamelijk voor de PAARS-krant).

In 2022 namen er in totaal 265 organisaties deel aan de PAARS-campagne op of rond 17 mei. Meer in detail betekende dat er 186 secundaire scholen, 56 basisscholen en 13 jeugdverenigingen aan de slag gingen met dit thema. In totaal schatten we 115.000 jongeren bereikt te hebben met onze positieve campagne en lesmateriaal.

2. Waarom PAARS?

We merken dat een grote meerderheid van de jongeren, leerkrachten en animatoren in het jeugdwerk het belangrijk vinden dat iedereen, en zeker ook LGBT+ jongeren*, erbij hoort. Toch zien we dat het niet zo gemakkelijk is om aan de slag te gaan met dit thema. Sommigen zijn bang voor de reacties van jongeren en anderen weten niet waar te beginnen. Er heerst dus een – begrijpbare – handelingsverlegenheid. Hiermee gaat PAARS aan de slag. Via onze stap-voor-stap pakketten, helpen we iedereen om over die drempel te geraken.

De PAARS-campagne roept op om op 17 mei, Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT), de kleur paars te dragen. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed die nodig zijn te zijn wie je bent en om op te komen voor jezelf. Door op 17 mei de kleur paars te dragen, toon je dat iedereen zichzelf mag zijn en erbij hoort.

*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.

3. Op maat van de noden van het jeugdwerk

Een onderzoek van Morris en collega’s in 2020 toonde duidelijk aan wat er rond het LGBT+ thema leeft binnen het jeugdwerk. Ze deden 21 aanbevelingen die het jeugdwerk inclusiever kunnen maken. De PAARS-campagne en haar pakketten maakt het jeugdverenigingen gemakkelijk om meteen werk te maken van deze 6 aanbevelingen:

  • Aanbeveling 1: LGBT+ thema bespreekbaar maken in je groep
  • Aanbeveling 4: kennis van leiding versterken
  • Aanbeveling 5: normen binnen de groep aanpakken
  • Aanbeveling 10: inrichting van je jeugdlokaal inclusief maken
  • Aanbeveling 11: duidelijk maken dat LGBT+ personen welkom zijn in je jeugdvereniging
  • Aanbeveling 17: ally-ship binnen de groep ondersteunen en promoten

In het deel meer inclusief spelen gaan we hier veel dieper op in. 

Onderzoek jeugdwerk

Laagdrempelig

Het dragen van de kleur paars is een laagdrempelige methode om verdraagzaamheid en solidariteit te tonen aan LGBT+ jongeren. De reden hiervoor is omdat paars niet “hét symbool” vormt voor LGBT+ personen, de regenboog(vlag) daarentegen wel. Niet elke LGBT+ persoon heeft de behoefte om zich te associëren met symbolen zoals de regenboog. De regenboogvlag kan wel de PAARS-campagne versterken, maar vormt niet de basis ervan.

Flexibel

De basis is in elke jeugdvereniging hetzelfde, maar er is voldoende ruimte om eigen klemtonen te leggen en de praktische aanpak zelf in te vullen. Hierbij bieden we ondersteuning in de vorm van de inspiratiegids, de PAARS-spellen en een hulplijn wanneer er meer vragen zijn.