Jouw jeugdvereniging neemt deel aan PAARS, en nu?

Hieronder staat een uitgewerkt stappenplan om op jouw jeugdwerk actief aan de slag te gaan met de PAARS-campagne en – indien dit aangevraagd is – met het PAARS-pakket. Uiteraard is elk jeugdwerk uniek en kan er van dit plan afgeweken worden.

STAP 1 - Ontdek het aanbod van PAARS

STAP 2 - Plan van aanpak

🎯  Plan van aanpak opstellen                ⏰  Februari-Maart

 • Ga op zoek naar een enthousiasteling die de PAARS-campagne willen trekken. Dit kan binnen de leiding, maar vraag zeker ook aan je leden of iemand dit mee wil trekken.
 • Plan een eerste vergadering waarin je samen afspreekt wie welk onderdeel vastneemt. Hieronder de onderdelen die je best bespreekt.

Planning

 • Op welke dag PAARS organiseren?
 • Wanneer de omgeving paars kleuren?
 • Wie doet het tijdmanagement? 

Paarse decoratie

 • Naast de dingen in het pakket, wat wil je nog meer PAARS?
 • Hoe de jeugdwerking paars kleuren?
 • Hoe leden en leiding motiveren paars te dragen?

Tip: het PAARS-pakket bevat campagnemateriaal zoals paarse vlaggetjes, polsbandjes, raamstiften, stickers, tape die je op weg helpen.

STAP 3 - Communicatie naar leiding

🎯  Informeer je leiding over de campagne                ⏰  April

Informeer alle leiding over de PAARS-campagne, acties en spelletjes die georganiseerd worden. Maak duidelijk wat hun rol is en hoe ze deze het beste opnemen.

Leg samen vast welke dag voor jullie de PAARS-dag wordt.

Stuur het team de website van PAARS en zorg dat ze zeker de Basisinfo LGBT+ en PAARS-spel pagina eens bekeken hebben.

Roep op om paars te dragen en leg ook uit waarom.

STAP 4 - Communicatie naar jongeren

🎯  Informeer de jongeren over de campagne                ⏰  Week voor de gekozen PAARS dag

Roep iedereen op om op jullie PAARS-dag paarse kledij te dragen.

Leg ook uit waarom en welke acties/spellen georganiseerd zullen worden.

Eventueel kunnen ouders ook op de hoogte worden gebracht.


Een voorbeeld oproep:

Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij.
Wil jij ook dit krachtig signaal geven? Dat kan!

Op *gekozen dag* nemen we met onze jeugdvereniging deel aan de PAARS-campagne (www.paars.today). We roepen op om deze dag paarse kledij of accenten te dragen om te tonen dat iedereen, en zeker ook LGBT+* jongeren, zichzelf mag zijn en erbij hoort. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed die nodig zijn te tonen wie je bent en om op te komen voor jezelf.

We delen die dag *campagnemateriaal dat jullie zullen uitdelen* uit.
We organiseren die dag *uitleg over PAARS-acties en/of spellen*.

Paarse groetjes

*LGBT+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.

STAP 5 - PAARS–dag

🎯 Een fantastische PAARS dag beleven                ⏰  De maand mei

TIP Maak leuke foto’s en filmpjes en deel ze op sociale media met de hashtag #paarstoday. Deze mogen ook gemaild worden naar Dries.

Heb vooral veel plezier!

STAP 6 - Feedback

🎯  De volgende editie van de campagne verbeteren.                ⏰  Eind mei

 • Vraag aan jongeren en leiding wat ze van de PAARS-dag vonden: wat was goed, wat kan er beter, wat moet niet meer gebeuren.
 • Hou een evaluatievergadering met het team dat PAARS heeft georganiseerd.
 • Verzamel alle feedback in een document zodat hier bij de organisatie van de volgende editie mee rekening wordt gehouden.
 • Stuur feedback naar Dries zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de volgende editie(s). Laat ook weten wat goed werkte zodat dit gedeeld kan worden met andere jeugdverenigingen ter inspiratie.