HANDLEIDING PAARS-WORKSHOP

Als je inhoudelijk aan de slag wilt gaan, hebben wij twee kant-en-klare workshops beschikbaar. Deze kun je uitvoeren in één of twee lesuren in je klas.

Lager onderwijs

Via de invulboekjes van Lily en Sam kun je met de kinderen uit het 5de en 6de lager aan de slag omtrent gender en seksualiteit. Deze boekjes bevatten heel wat doe-opdrachten en informatie, gebundeld in het verhaal van Lily en Sam.

Je kan de werkboekjes in je PAARS-pakket vinden dat je na de paasvakantie ontvangt of online terugvinden via çavaria (voor Lily klik hier, voor Sam klik hier).

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs bieden we een workshop aan die focust op gender(identiteit) en seksuele diversiteit, zoals opgenomen in de eindtermen. De PAARS-krant is de ideale tool om hierover een lesuur te vullen. Deze wordt begeleid met een handleiding voor leerkrachten en een Kahoot!. De krant vind je in je PAARS-pakket dat je na de paasvakantie ontvangt. Je vindt het ook online terug via onderstaande knop.

In de pakketten voor buitengewoon secundair onderwijs, voegen we de invulboekjes Lily en Sam toe. Leerkrachten uit het BuSO gaven aan dat deze veel bruikbaarder zijn.

Ander educatief materiaal

Deze twee kant-en-klare workshops zijn de basis voor PAARS. We weten dat dit niet voor iedereen perfect zal passen, een specifieke aanpak is soms nodig. Om jullie hiermee te helpen, geven we nog even links mee naar ander educatief materiaal dat van pas kan komen. Hieronder geven we de meest bruikbare, maar via de onderstaande knop vind je nog heel wat meer materiaal waaruit je kan kiezen.

  • OKAN: Twee werkbundels, voor niveau 1 en niveau 2, met bijhorende leerkrachtenfiches gemaakt door çavaria.
  • So What?! the Gayme: kaartspel gefocust op jongeren van de 1e graad secundair om laagdrempelig te praten over gender en seksualiteit.
  • Genderkoek Youtube: een filmpje dat gender en seksualiteit in hun vier facetten uitlegt in 10min.