Foto leraar_DEF

De leerlingen van Tim Brans weten dat hij gay is: “Ik voel me hier helemaal aanvaard”

Stel je voor, je bent leerkracht en LGBT+. Vertel je dat aan je leerlingen? Om zulke en veel andere kwesties te bespreken zette Tim, een jonge leerkracht Nederlands, een ontmoetingsplek op poten voor leerlingen die met vragen zitten. Samen met hen probeert hij de school veiliger en leuker te maken voor iedereen. 

Door Martina Salgado

U vertelde vroeger in de eerste les dat u LGBT+ bent. Deed u dat bewust? 

“Toen ik begon met lesgeven, zweeg ik erover. Leerlingen vroegen me: “Bent u homo?” Ik was zo verbaasd en legde hen uit dat zulke vragen erg ongepast zijn. Je zag dat de kinderen er direct spijt van hadden. Toen voelde ik me erg schuldig. Daarna stelde ik me kort voor en zei ‘Ik woon samen met mijn vriend’. Intussen hoeft dat niet meer, want de leerlingen komen er vanzelf achter.”

Zijn er kinderen die afstand van u nemen?

“Neen, nooit direct in mijn gezicht. Maar ik hoor wel van collega’s dat sommige leerlingen op de speelplaats negatief over mij praten. Ik ben daardoor niet gekwetst maar vind het spijtig dat we elkaar niet gewoon accepteren.”

Vindt u het belangrijk om diversiteit voor de klas te hebben?

“Het zou nog veel diverser moeten. Leerkrachten moeten een weerspiegeling zijn van onze maatschappij en dat is nog steeds niet het geval. Daarom probeer ik het kleine stukje diversiteit dat ik heb uit te stralen.”

“Intussen heb ik voor sommige leerlingen een voorbeeldfunctie. Ik draag normaal gezien nooit nagellak, maar voor de Paars-dag nagellak had ik dat toch gedaan. En ik wist dat sommige jongens dat ook wel wilden. Toen ze het zagen, vroegen ze: ‘Kan ik ook nagellak dragen?’.”

Besteedt u aandacht aan LGBT+ tijdens uw lessen?

“Ik probeer mijn momenten wat te kiezen. Bijvoorbeeld als een verhaal over een heteroseksuele relatie gaat, vermeld ik dat het ook anders kan. Ik let vooral op de kleine dingen maar zal geen les geven over LGBT+ zelf. Ik wil niet de ‘gay teacher’ zijn die over niets anders kan praten.”

Heeft u moeilijke tijden gehad tijdens uw carrière? 

“Gelukkig niet, ik voel mij hier aanvaard, zowel door de leerkrachten als door de leerlingen. Ik hoor soms wel negatieve ervaringen over leerkrachten die niet uit de kast kunnen komen op hun school. Dat is heel erg voor hen.”

Is er een moment dat u is bijgebleven?

“De eerste samenkomst van onze GSA, een gay-straight alliance. Dat is een plek op school waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf durft te zijn. Je kan er over alle onderwerpen praten. Ik heb die opgericht op vraag van een aantal leerlingen. Ik wist niet wat te verwachten en had tien stoelen in een cirkel klaargezet. Er kwamen massaal veel leerlingen de klas binnen gestormd. Het lokaal barstte uit zijn voegen. Dat gaf me zo’n goed gevoel.” 

Comments are closed.