Militair en gay? Dik oké

Als je ‘Defensie’ zegt, denk je al snel aan stoere stereotiepe mannen. Jammer, want het leger is veel meer dan dat. Er is een plaats voor iedereen en daar zorgt de Belgian Defense Rainbow Community mee voor.

Diversiteit

Defensie is de eerste federale overheidsinstantie met een echt diversiteitsbeleid. Sinds 1990 voert Defensie een beleid rond diversiteit in de brede zin van het woord: etnische afkomst, handicap en sinds 2004 seksuele geaardheid. “Wij wilden bij de dienst diversiteit al lang dat er een specifiek beleid kwam voor de LGBTQ-gemeenschap”, zegt adjudant-chef Freddy Van Eeckhout, die de afdeling leidt.

Van Eeckhout, die zelf openlijk uit de kast is, klaagde zijn eigen dienst aan, nadat Defensie foutief had verklaard een ‘gedoogdbeleid’ te hebben voor homohuwelijken bij hun werknemers. Van een gedoogbeleid was natuurlijk geen sprake, aangezien het homohuwelijk in 2003 gelegaliseerd werd in België. Van Eeckhout: “Ik ging met de klacht dan wel in tegen mijn eigen dienst, maar ze heeft het perfecte draagvlak gecreëerd waardoor er nu een beleid is.”

Belgian Defense Rainbow Community

Daaruit richtte Freddy Van Eeckhout de Belgian Defense Rainbow Community op: een vzw voor en door militairen. “Er zijn nu ongeveer vijftig leden, maar het is niet onze ambitie om in de toekomst veel groter te worden. We zijn niet op zoek naar een machtspositie binnen Defensie, we willen net toegankelijk zijn en een veilige plek bieden en creëren”, zegt meneer Van Eeckhout.

Toch is het niet voor alle militairen vanzelfsprekend om zich aan te sluiten: “Sommigen zitten al jaren verwikkeld in een net van leugens, waardoor uit de kast komen bijna onmogelijk is. Ze hebben het gevoel vast te zitten in hun (nep)verhaal en kunnen moeilijk uitleggen naar welke activiteit ze dan precies gaan. Het is namelijk geen must om uit de kast te komen, maar we willen graag helpen als die wens er wel is.”

Tweerichtingsverkeer

Aanvaarding, hulp bieden en luisteren werkt natuurlijk in twee richtingen. Het spreekt voor zich dat er bij een transgender personeelslid wordt geluisterd naar wat hij of zij nodig heeft, maar er zal even goed geluisterd worden naar de collega’s en hoe zij er tegenover staan. Het is niet de bedoeling een voorkeursbehandeling te bieden met risico op jaloerse reacties, Defensie wil al haar werknemers net gelijk behandelen en zorg dragen voor het personeel.

“We moeten blijven zoeken naar een gulden middenweg. Het lijkt me bijvoorbeeld niet optimaal om een transgender personeelslid een aparte kleedkamer te geven terwijl de collega’s zich samen omkleden. Dat zorgt weer voor een gevoel van ‘anders’ zijn. Een betere oplossing is dan een uurregeling inbouwen”, zegt Van Eeckhout. “De fysieke proeven die de militairen om de zoveel tijd  worden afgelegd volgens het geslacht op de identiteitskaart en als iemand van geslacht verandert, krijgt die persoon eenmalig een nieuw startbedrag om het uniform van dat bepaalde geslacht te verkrijgen. Het is wikken en wegen, maar er moet nu eenmaal aandacht gaan naar iedereen”.

Defensie op de Pride

De Belgian Defense Rainbow Community wordt nog niet gebruikt als tool om jongeren aan te werven, wat volgens Freddy Van Eeckhout een gemiste kans kan zijn: “Enkele jaren geleden wilden we op de Pride staan, maar dat idee werd jammer genoeg afgekeurd. De pride was zogezegd ‘te veel feest’, ‘te veel carnaval’ en ‘niet het doelpubliek dat we zoeken’”. Dankzij de steun van de dienst communicatie heeft de Belgian Defense Rainbow Community wel groen licht gekregen om met fotopanelen naar de Pride te trekken. Ondertussen staan ze er al met een grote truck met een interactief spel erin en een fotobooth. “De grote droom is om op een dag met een delegatie militairen mee te stappen in de Pride zelf.

Afspiegeling

Defensie heeft zo veel mensen in dienst dat je kan zeggen dat het een afspiegeling is van de maatschappij. Zoals er buiten Defensie homofoben, transfoben en discriminerende personen bestaan, zijn die er binnen Defensie ook.

Net daarom maakt het leger zelf strips waar het onderwerp ‘diversiteit’ in al zijn facetten wordt aangekaart. Aangekaart, maar daarom niet uitgewerkt: met de simpele reden dat het een normaliteit is. Een vrouwelijke militaire die aangeeft dat ze getrouwd is met een vrouw, een jonge rekruut die homo is, een militair met een zoontje in een rolstoel… Allemaal onderwerpen die bij diversiteit horen en daardoor ook bij Defensie.

Door: Annelies Hart, AP journalistiek

Comments are closed.